Lisansüstü programlarımızın amacı, farklı eğitim geçmişlerine sahip öğrencilere, sadece akademisyenlerimizin uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalmayacak şekilde, Bilişsel Bilimlerin geniş bir yelpazeye yayılan araştırma konularına dair kapsamlı bilgi ve teknikleri sunmaktır.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü'ndeki Bilişsel Bilimler Bölümü, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarından akademisyenlerin araştırma ve öğretim deneyimlerini bir araya getirmektedir. Bölümümüz disiplinlerarası ilişkilerini ODTÜ'nün diğer bölümlerine olabildiğince genişletmeye çalışırken, benzer bağları Türkiye'nin ve dünyanın diğer yerlerindeki üniversitelerle de kurmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede hedefimiz bilişin (İng. cognition) tüm yönleriyle ilgilenen araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getiren ve iş birliğine önem veren bir araştırma ortamının gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bilişsel Bilimlerde sunduğumuz eğitim, hem kuramsal hem de yöntembilimsel bir yönelime sahiptir. Disiplinlerarasıdır ve çeşitli araştırma faaliyetlerimiz ile laboratuvarlarımızca da temsil edilen bir çok uygulama içerir.